Mickey của Apple Plantation Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Giúp Mickey Mouse thu thập và nắm bắt tất cả các quả táo rơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsFruitCollecting Mickey-sApplePlantation