Apple Girl Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Bấm chữ tương ứng theo màu sắc trái cây! Ném đến giá thầu các loại trái cây màu và bom khác nhau!

Điều khiển:


ArcadeFruitCollecting AppleGirl