B.U.W.U. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این یک استراحت تا بازی، بله، یک بازی استراحت کردن است. و همچنین یک موسیقی! یو پی اس فرار از تنها موسیقی به گوش ما به این دلیل که بهترین آهنگ های ساخته شده زمانی که هنرمندان دل می (گوش دادن: دیمین رایس). در این بازی، شما به عنوان دختر بازی، بدون شما دختر بازی نیست، شما در حال بازی یک دختر است که آزادسازی شوهر تقلب او.

کنترل بازی:
دستورالعمل: فشار کلید های arrow به عنوان دستور!

Action