حفاظت از گوسفند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

حفاظت از گوسفند با تایپ کردن کلمات در بالای سر خود به آنها را منفجر شود قبل از آنها گوسفند برسد. برای QWERTY رزمندگان بازی funs.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSheepProtection