Bảo vệ cừu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bảo vệ những con cừu bằng cách gõ các từ trên đầu của họ để làm cho chúng phát nổ trước khi chúng đến các con chiên. Cho QWERTY funs Warriors trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSheepProtection