Cừu trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Đàn cừu như bạn có thể nhanh chóng trước khi họ trốn thoát.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnySheepGame