تله، معادن و گوسفند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجتناب از تله در حالی که سعی به ضربه معادن. تله را می توان با لمس آنها را با ماوس خلع سلاح شده است. کلیک کنید برای دادن گوسفند افزایش کمی، بنابراین او می تواند تا آنجا که ممکن. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyTrapsMinesSheep