מלכודות, מוקשים וכבשים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הימנע מהמלכודות תוך לנסות להכות את המוקשים. ניתן מנשקו ידי נגיעה בהם מלכודות עם סמן העכבר. לחץ לתת את הכבשים דחיפה קטנה כדי שהוא יוכל ללכת רחוק ככל האפשר. מזל טוב!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyTrapsMinesSheep