פולשים כבשים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

כמו פולשים בחלל אבל עם כבשים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnySheepInvaders