فرار Scoobydoo از Coolsonian بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Scooby در در موزه Coolsonian است به دام افتاده است. راهنما راه خود را پیدا کنید او را از طریق سه سالن نمایشگاه قبل از به پایان می رسد تا بر روی صفحه نمایش دائم. در مورد همه چیز در اتاق را کلیک کنید برای پیدا کردن و استفاده از سرنخ. استفاده از سر خود به کاراگاه فرار. موفق باشید! و عجله!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

AdventureEscapeScoobydooFromCoolsonian