Scoobydoo ماجراهای قسمت 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   131 92.86% with 14 votes

ترسناک در دریاهای آزاد: قسمت 3 - امداد ریف گالری امداد ریف، طولانی انتظار قسمت سوم ترسناک در دریاهای آزاد.

کنترل بازی:
فلش - پیاده روی
فاصله - اکشن
و S-صرفه جویی در حال حاضر بازی رایگان L-آخرین بار نجات داد بازی رایگان تبادل T-اقلام انتخاب شده را با یک بعدی در موجودی انجمن P-مکث بازی

AdventureSeriesScoobydooAdventuresEpisode