Scoobydoo ماجراهای اپیزود 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   131 92.86% with 14 votes

ترسناک در دریاهای آزاد: قسمت 1 - شبح دزدان دریایی در حمله به صفحه اصلی راهنما scooby و کرک شده را به پایین این جست و خیز دزدان دریایی مرموز.

کنترل بازی:
فلش - پیاده روی
فاصله - اکشن
و S-صرفه جویی در حال حاضر بازی رایگان L-آخرین بار نجات داد بازی رایگان تبادل T-اقلام انتخاب شده را با یک بعدی در موجودی انجمن P-مکث بازی

AdventureSeriesScoobydooAdventuresEpisode