قطب شمال اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

قطب شمال اکسپرس یک بازی تحویل رانندگی است. بابا نوئل در حال آمدن است به شهر! اما نه قبل از او می شود آماده و لود برای توزیع به بسیاری از بچه ها ارائه شده است. بازی به عنوان یک راننده تحویل جن و کمک به آماده سازی کریسمس در قطب شمال. دنبال فلش و پیدا کردن نقطه پارکینگ قبل از زمان اجرا می شود. اما دان تی 'در فلش تکیه به طور کامل، این ها' تنها نشان دادن جهت، تحویل هدیه در سراسر 12 سطح سرگرم کننده و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow و یا WASD به درایو. استفاده از فضا برای ترمز دستی و C به تغییر حالت دوربین.

TruckDrivingChristmasUnity