مافیا درایور اومرتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آیا شما آماده برای پیوستن به مافیای؟ آنها به شما برخی از ماموریت های برای دیدن اگر شما به اندازه کافی خوب به بخشی از خانواده خود را می دهد. گرفتن در پشت چرخ از یکی از وسایل نقلیه نفیس ترین شما تا به حال لمس کنید و سعی کنید به دنبال دستورالعمل نزدیک. است بسیاری از رانندگی و پارکینگ درگیر و شما می توانید از سه نوع مختلف از ماموریت وجود دارد! شما همچنین می ده سنگهای در موجودی خود را به شما می تواند به بازی ادامه اگر شما سقوط استفاده کنید، اما شما باید برای استفاده از آنها بسیار با دقت. کشف جهان فوق العاده از درایور مافیا: اومرتا!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

DrivingParkingUnity