سرنوشت آرپیجی کشنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سفارشی کردن شخصیت خود و مبارزه با آن را در این بازی RPG.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureLethalDestiny