Jeanine میسون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Jeanine میسون در ایالات متحده آمریکا مشهور شد چرا که او برنده مسابقه رقص. او از کوبا است و می داند که چگونه به آن حرکت می کند! ما شاهد رقص او یک بار و حقیقت این است که او یک متخصص در کف رقص است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsJeanineMason