Jeanine Mason Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Jeanine Mason trở nên nổi tiếng ở Mỹ bởi vì cô đã thắng một cuộc thi nhảy. Cô ấy là từ Cuba và biết cách di chuyển nó! Chúng ta đã thấy điệu nhảy của mình một lần và sự thật là cô ấy là một chuyên gia trên sàn nhảy.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsJeanineMason