چکمه های مد لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

مجموعه خود را از چکمه و پمپ ها، با لباس های تطبیق!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionBoots