شجاع بار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3363 34.38% with 96 votes

تحویل آبجو به افراد خود را بدون گرفتن دست انداز در میان جمعیت.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBrave