2D پینت بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

تمام توپ های رنگی با تفنگ رنگ خود را دریافت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionPaintball