غربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نگاهی از baddies در در این ضربات سرگرم کننده غربی است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionWestern