نیمی Thugjacker بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مبارزه با پلیس امتداد راه خود را.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - انتخاب سریع یک انجمن S - حمله
D - سوپر.

FightingActionThugjackerHalf