سیمون می گوید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

با کلیک بر روی بخشی از بدن است که او به شما می گوید به لمس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsReflexionMouse SkillTiming SimonSays