Simon nói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   94 69.23% with 13 votes

Click vào một phần cơ thể rằng ông nói với bạn để liên lạc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsReflexionMouse SkillTiming SimonSays