סיימון אומר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   94 69.23% with 13 votes

לחץ על חלק הגוף שהוא אומר לך לגעת.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsReflexionMouse SkillTiming SimonSays