تلاش خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما این است برای قرار دادن تمام کلید را در قفل اما شما تنها می توانید از کلید فشار.

کنترل بازی:
کلید های arrow حرکت / فشار.

PuzzleKidsEscapeTiming FunnyQuest