سو ضربت زنی بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

سازمان دیده بان نمادهای در حال سقوط، کلید سمت راست را فشار دهید و بشنوند سو آواز آهنگ او!

کنترل بازی:
کلید فلش فلش چپ چپ.
فلش کلید فلش راست راست. گالری کلید فلش فلش بالا است. گالری کلید فلش پیکان رو به پایین و پایین. انجمن فضا نوار میدان.

ReflexionSeriesMusicSongDrummingGame