Retron بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اطمینان حاصل کنید که شما این بازی را برای چند ثانیه، ممکن است برای شما آسان اما سخت به دیگران به طوری اصلا به همه اشاره به آن بیش از حد آسان و یا خیلی سخت.

کنترل بازی:
فاصله برای شلیک، کلید های arrow به حرکت می کند.

AdventureShootRetroRetron