مخازن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

چپ / راست مکان نما - حرکت به بالا / پایین مکان نما - چرخش توپ ها، pgup / pgdown - قدرت آتش، Q / W - تغییر لغزش

کنترل بازی:
چپ و راست فلش به move.UP

AdventureShootTankTanks