بیش از حد بسیاری از مخازن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

نابود کردن دشمنان مختلف در ارتقا مخزن شما! ببینید که چگونه بسیاری امواج شما می توانید در این بازی تیر اندازی به چالش کشیدن زنده ماندن!

کنترل بازی:
؟ حرکت - کلید های arrow و یا کلید های WASD
. هدف - حرکت اشاره گر ماوس.

Shooting Army TankManyTanks