مخازن شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نابود کردن تانک های دیگر و کسب امتیاز اضافی. بازسازی از بازی های کلاسیک شهر نبرد.

کنترل بازی:
پلیر 1: انجمن کلیدهای پیکان - حرکت می کند کلید CTRL
- آتش
بازیکن 2: انجمن W، A، S، D - حرکت فاصله
- آتش.

ArcadePlatformsDefendTankTanksCity