شهر تحت محاصره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

وظیفه شما این است برای نابود کردن تمام مخازن و محافظت از مرکز فرماندهی. شما باید 3 زندگی. هر 1000 نمره شما اضافی 1. بازسازی از بازی نبرد شهر!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- آتش.

FightingActionShoot 'em UpDefendTankCityUnderSiege