پادشاهی کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تنظیم زاویه و قدرت در این تیر و کمان بازی با گزینه های بسیاری، از جمله تمام انواع حالت.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شلیک به انجمن وارد کنید کلیدهای پیکان - دوربین کنترل صفحه 1-5 - تغییر مهمات در حالت مدافع.

FightingActionShoot 'em UpDefendKingdom