Ghouls حریص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دفاع از درخت پول خود را در این تیرانداز، بازی دفاع. ارتقا اسلحه،

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید. WASD یا کلیدهای پیکان به هدف. نوار فاصله برای ارتقاء. E برای ساخت برج.

FightingActionShoot 'em UpDefendCollecting MonstersDefaultGreedyGhouls