مخزن 2007 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

ماموریت شما در این تیرانداز است که آزمون یک Supertank جدید است. متاسفانه، تست آن را شامل حذف شما پشت خطوط دشمن و دیدن تا چه حد شما می توانید آن را قبل از اینکه منفجر. خوشبختانه، اربابان خود را بدون شفقت، و آنها در حال حاضر به شما ارتقاء سلامت و قدرت شلیک بهتر را به عنوان شما را می کشد خود را دندانه دار کردن.

کنترل بازی:
کلید WASD حرکت در اطراف، افریقای ماوس به هدف و شلیک کنید. انجمن فضا نوار به آتش موشک (هنگامی که شما آنها را دریافت کنید). انجمن برای ارتقاء منو، فقط به لبه روی صفحه نمایش حرکت مکان نما خود را.

ActionShoot 'em UpMouse SkillTank2007