صلیبی تانک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما کنترل یک تانک. شما نیاز به رسیدن به پایان سطح نابود کردن به عنوان بسیاری از واحد های دشمن در راه خود را به عنوان ممکن است. انتخاب کنید تا جوایز و بسته های بهداشتی، آنها به شما کمک در ماموریت خود را.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت گالری استفاده از ماوس مکان نما را به هدف هر کجا که شما می خواهید به ساقه گالری استفاده از دکمه سمت چپ ماوس به ساقه

ActionShoot 'em UpTankCrusader