Crusader xe tăng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn điều khiển một chiếc xe tăng. Bạn cần phải nhận được đến hết mức độ phá hủy như các đơn vị đối phương theo cách của bạn càng tốt. Nhận tiền thưởng và các gói y tế, họ sẽ giúp bạn về nhiệm vụ của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để di chuyển
Sử dụng chuột để nhằm mục đích con trỏ bất cứ nơi nào bạn muốn chụp
sử dụng nút chuột trái để bắn

ActionShoot 'em UpTankCrusader