پیکو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

شبیه به کرم ها که در آن شما زاویه و قدرت بازیکنان خود را انتخاب کنید و آتش 1 یا 2 بازیکن.

کنترل بازی:
به فلش به moveSpacebar به ساقه

AdventureShootPico