N3wton بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مانور شخصیت خود را از طریق 25 سطح پازل پر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureShootN3wton