Retron משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ודא שאתה משחק את המשחק הזה לכמה שניות, יכול להיות לך קל, אבל קשה לאחרים אז אל תלך כולם מצביע עליה קל מדי או קשה מדי.

בקרות משחק:
מקש רווח כדי לירות, מקשי חצים כדי לעבור.

AdventureShootRetroRetron