قدرت رنجرز انتقال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1834291 86.31% with 2125 votes

این قدرت رنجرز بازی است. قدرت رنجرز به کشتن تمام هیولاها اختصاص داده، شما باید کمک به او استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. Z برای برگزاری یکی دیگر از تماس قدرت رنجرز سپس با استفاده از کلید فلش به انتخاب قدرت رنجرز. مطبوعات Z به عقب Jayden.

کنترل بازی:
در بازی

Monster Power Rangers Transformation