سیگاری برق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   144 77.78% with 18 votes

ضربه بر روی ژنراتور برق بادی برای تولید برق شهرستان در حال رشد است. هر سطح شهرستان نیاز به قدرت بیشتر است. سازمان دیده بان جهت باد و تایمر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventurePowerSmoker