قدرت دوقلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

یکی دیگر از طرف تیرانداز پیمایش. نابود کردن دشمنان، انتخاب کنید تا به پاداش. M را فشار دهید برای تغییر حالت از کشتی خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureTwinPower