Murloc بی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

بر اساس بسیار محبوب بازی جهانی وارکرفت.

کنترل بازی:
- اجرای
چپ / راست کلید - حرکت به چپ / راست کلیدهای Ctrl فضایی، عکس - تعامل

Role PlayingAdventureSeriesWarcraftMurloc