لگو Ninjago Airjitzu فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   29887 77.4% with 385 votes

استفاده از Airjitzu برای فرار با طلوع آفتاب! کنترل: صفحه کلید را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Escape Girl Ninjago Stunt Lego Airjitzu