سر ضربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مبارزه با baddies در!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش کاربری پایین کلید فلش - دولا شدن
فاصله - لگد.

FightingActionKickHead