قهرمان شیرجه بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

می خواهم پیوستن به بازی های المپیک رقابت بالا غواصی؟ خوب حالا شما می توانید با این بازی سرگرم کننده پر شده که در آن شما باید به امتیاز توسط و انجام stunts یا موقعیت های مختلف در حالی که در هوا و ورود آب به صورت عمودی. آیا این چالش را قبول می کنید؟ لذت بردن از!

کنترل بازی:
فاصله - پرش
کلیدهای پیکان - چرخش
V / X / C - تغییر موقعیت.

SportsStuntsHighDiveHero