کشیدن انگشت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کش رفتن 2 fruita عاقبت به بازی match3 محبوب است که در آن شما باید برای ترکیب بسیاری از میوه خوشمزه! 100 سطح جدید با نام تجاری جدید در دنیای مختلف در انتظار شما هستند. به تعداد زیاد میوه متصل شوید، چالش ها را کامل کنید و 3 ستاره را در هر سطح جمع آوری کنید. زنجیره های دیگر، امتیاز بیشتری کسب می کنید. آیا می توانید تمام سطوح را مدیریت کنید؟

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Fruit Matching Android Html5 Match 3 Mobile Iphone Ipad Touchscreen