بلوک میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

با کلیک بر روی گروه از دو یا بیشتر از میوه های مشابه به آنها را از هیئت مدیره.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

ArcadeBoard FruitBlocks