برش میوه نینجا رایگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   218 72.41% with 29 votes

بازی برش میوه است بسیار سریع برش game.Fruit بازی بسیار ساده است، سرگرم کننده و به چالش کشیدن بازی است. میوه سریع قبل از انفجار بمب را کاهش دهد. انفجار بمب از بازی بیش از.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی

Puzzle Fruit Cut